انواع پلاک (نگهدارنده) مورد استفاده بعد از ارتودنسی:ثابت و متحرک

به زودی کارتان با براکت تمام میشود و ظرف مدت کوتاهی، از بند و براکت رها میشوید و میتوانید هر چه میخواهید بخورید و زبانتان را به دندانهای صاف و تمیزتان بکشید. اما حتی در[…]